خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب خراب شدن خانه و دندان و دیوار خانه و سقف خانه پدری

تعبیر خواب خراب شدن خانه و دندان و دیوار خانه و سقف خانه پدری

تعبیر خواب خراب شدن

در سر زمین رویاها آمده:

خواب خراب کردن چیزی : خجالت وغم

دیگران چیزهایی را خراب می کنند : یک مصیبت بزرگ در پیش است .

کسی چیزهایی را که متعلق به شما بوده خراب کرده: آینده به نفع شما خواهد بود .

یک خرابه را مشاهده می کنید : شانس و منفعت بزرگ مالی در آینده

خواب خراب شدن خانه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب خراب شدن و ویرانی خانه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب خراب شدن خانهتعبیر خواب خراب شدن خانه

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید ابن سیرین

خراب کردن جایی که آباد است را در خواب نشانه به وجود آمدن مشکلاتی یا گمراهی در شغل و حرفه بیننده خواب است

تعبیر خواب خراب شدن خانه همسایه: اگر بیند که منزل همسابه اش بر سرش خراب شده است، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه فروریخت و کسانی مردند، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

تعبیر خواب خراب شدن سقف خانه: منظو از سقف و یا بالاسری خانه در اینجا آبادانی رفاه و یا مال است و حال ریختن آن می تواند نشانه بدبختی تنگدستی و یا افتادن در تنگناهای زندگی باشد.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید منوچهری مطیعی

اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید معبران غربی

تعبیر خواب خرابه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد.
دیدار کردن از ویرانه‌ ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید.
تعبیر خواب خوابیدن در خرابه: ضرر و زیان

سایر تعابیر

تعبیر خواب خراب شدن خانه پدری: شیخ طوسی می گوید اگر در خواب ببینید که خانه پدری و قدیمی او خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب پدریتان ای می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه روی سر: رشوه گرفتن دروغ بزرگ گفتن یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه قدیمی: فرو ریختن خانه های قدیمی در خواب را به معنی زن و یا ازدواج تلقی کرده اند همچنین مرگ نابودی و یا گرفتاری های شدید مالی را از دیگر تعابیر این خواب شناخته اند.

تعبیر خواب ویران شدن

اگر کسی خواب ببیند که خانه اش ویران شده و او از دیدن ویرانی اندوهناک است، یکی از افراد خانه بیمار می شود یا از دنیا می رود. اگر دید خانه همسایه ویران شده، یا نزدیک محل زندگی او ویرانی وجود دارد، حادثه طبیعی مانند زلزله خواهد آمد و اگر دید که ویرانی را آباد می کرد، کارهایش در زندگی رو به راه خواهد شد.

امام صادق (ع) می فرماید: اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر در خواب ببیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود. اگر ببیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

حضرت امام صادق (ع) ویران کردن مسجد یا عبادتگاه را نقصان در دیدن و دنیا می‌دانند.

تعبیر خواب ویرانی و خراب شدن چیست؟

تعبیر خواب ویرانی چیست؟

تعبیر خواب ویرانی و خراب شدن میتواند تعبیری داشته باشد که نشان میدهد فرد دچار گمراهی و ضلالت فرد باشد و از راه راست فرد منحرف میگردد و دوران بدی را سپری خواهد کرد.

بنا به گفته معبرین اسلامی و کهن

دیدن ویرانی و خرابی در خواب دلیل بر گمراهی و ضلالت است. ابن سیرین خراب کردن جایی که آباد است را در خواب نشانه به وجود آمدن مشکلاتی یا گمراهی در شغل و حرفه بیننده خواب می‌داند. معبرین جدید دیدن خانه در حال فروپاشی را بیانگر بحرانی استرس زا و سخت می‌دانند.

احساسی که در فرد در هنگام ویرانی به وجود می‌آید در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذار است. مطیعی تهرانی در این باره می‌گوید: اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

تعبیر خواب ویران شدن مسجد
حضرت امام صادق (ع) ویران کردن مسجد یا عبادتگاه را نقصان در دیدن و دنیا می‌دانند.

تعبیر خواب ویرانی و خرابی به روایت معبرین غربی
لوک اویتنهاو می‌گوید:

ویرانه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد
دیدن ویرانه: غم وغصه
دیدار کردن از ویرانه‌ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید
در ویرانه‌ها خوابیدن: ضرر و زیان

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ویرانی در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

مطالب مرتبط :

تعبیر خواب مردگان زیاد نزدیک متحرک در خواب

Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *