خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب مویز و کشمش خوردن و خریدن و دیدن

تعبیر خواب مویز و کشمش خوردن و خریدن و دیدن

تعبیر خواب مویز

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد تعبیر خواب مویز و کشمش خوردن و خریدن و دیدن صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.

تعبیر خواب مویز

دیدن مویز مال و نعمت است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر آب از مویز جدا کرد دلیل که مال حلال یابد. اگر عالمی آب از مویز خورد، دلیل که علمش زیاده شود. اگر بازرگان دید مال فراوان حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مویز به خواب بر چهاروجه است. اول: مال و نعمت. دوم: منفعت. سوم: عیش خوش.

خوردن کشمش در خواب، به قدرت بدنی زیاد و نیروی جسمانی تعبیر شده است. اگر کسی خواب ببیند که مقداری زیاد کشمش در خانه دارد، سود زیادی خواهد برد و با شادکامی زندگی خواهد کرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت ببیند. اگر ببیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است:

 1. منفعت،
 2. مال حلال،
 3. کسب و معیشت.

مرجع کامل تعبیر خواب انگور, کشمش و مویز

تعبیر خواب انگور به‌عنوان میوه‌ای بهشتی و فرآورده‌های متنوع آن از جمله کشمش، مویز و… با احوالات مختلف، همواره مورد جستجوی بسیاری از افراد می‌باشد. در این مجال سعی شده هر آنچه در این ارتباط مورد نیاز بیننده خواب باشد در اختیار وی قرار گیرد. نکته‌ای که در ابتدا بایستی آن را متذکر شویم این است که بیننده خواب بایستی به دنبال موضوع اصلی خواب خود باشد و نه موضوعات جانبی. به‌عنوان مثال اگر شخصی در خواب ببیند انگور از مرده گرفته یا برعکس، در این حالت باید به دنبال تعبیر خواب مرده و دادن چیزی به مرده یا گرفتن چیزی از او باشد و نه تعبیر خواب انگور.

تعبیر خواب درخت انگور

همان‌گونه که در مقاله مربوط به تعبیر خواب انجیر ذکر گردید معمولا تعبیر خواب هر درخت با تعبیر خواب میوه آن در ارتباط است. با این وجود در برخی موارد به‌صورت اختصاصی نیز نظراتی ارائه شده است. در مورد تعبیر خواب درخت انگور نیز نظرات برخی معبران به‌صورت زیر است.

امام صادق علیه‌السلام تعبیر خواب درخت انگور را بر پنج وجه می‌دانند: اول منفعت؛ دوم خسران؛ سوم مرد با مکر و حیله؛ چهارم جنگ و خصومت؛ پنجم مال شبهه‌ناک. تفاوت در وجوه اشاره شده با توجه به نظر مبارک امام در مورد میوه انگور که در ادامه ذکر خواهد گردید تا حدودی عجیب به‌نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که در این حالت بایستی ارتباط درخت انگور را با کلیت خواب و کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده است.

خالدبن علی‌بن محدالعنبری نیز خواب درخت تاک یا انگور را به مردی مومن، سخی، بخشنده و محترم تعبیر می‌کند.

منوچهر مطیعی و تعبیر خواب درخت انگور

از نظر منوچهر مطیعی در خواب‌های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در سرزمین می‌نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم. وی همچنین تاک در خواب را به فرزندانی که به آنها دل بسته و به خود امید داده‌ایم و برای افراد بی تفاوت آن را به میراث و ملک وقفی تعبیر می‌کند. وی همچنین تاک را برای بیمار شفا می‌داند و برای تهی‌دست، ثروت و این بستگی به آن دارد که بیننده خواب، در بیداری چه وضعی داشته باشد.

از نظر این معبر تاک نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال‌دار باشد و ببیند در خانه‌اش تاک روییده، این خواب هشدار سرمستی و احیانا تندروی است چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است. از این رو دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب درخت انگور در سرزمین رویاها

 • درخت‌های مو بسیار تنومند: یک رفاقت پر ارزش.
 • درتان موخراب شده: یک نفر سعی دارد به شما بدی کند.
 • از یک درخت مو انگور می‌چینید: سوء تفاهم‌ها به نفع شما پایان خواهند گرفت.
 • یک شاخه درخت مو: موفقت به‌زودی در انتظار شماست.
 • در میان درختان مو قدم می‌زنید: فرزندان بسیاری خواهید داشت.
 • یک درخت مو را قطع می‌کنید: برای رسیدن به موفقیت به قاعده و قانون احتیاج است.
 • از درخت خانه خودتان انگور می‌چینید: درآمد خوبی خواهید داشت.

از نظر آنلی بیتون نیز دیدن درخت مو در خواب بیانگر سعادت و خوشبختی است. وی همچنین می‌گوید دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب تاکستانی دیدید که به آن رسیدگی نشده بدین معنی است که به یکی از اهداف خود نمی‌رسید.

تعبیر خواب انگور از نظر معبران مختلف

امام صادق (ع) و تعبیر خواب انگور

از نظر مبارک امام صادق علیه‌السلام تعبیر خواب انگور سیاه و سفید، چه به‌وقت باشد و چه بی‌وقت بر سه وجه است: اول فرزند نیک، دوم علم فرائض، سوم مال حلال. آن حضرت می‌فرمایند فشردن انگور در خواب نیز بر سه وجه می‌باشد: اول مال با خیر و برکت، دوم فراخی نعمت، سوم از قحط و بلا ایمن یافتن.

آنچه که از فرموده امام (ع) دریافت می‌شود این است که به‌طور کلی دیدن انگور در خواب، نیک است.

Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *