خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب میخ و میخک

تعبیر خواب میخ و میخک

تعبیر خواب میخ و میخک

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد با تعبیر خواب میخ+جزئیات کامل و عکس صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.

تعبیر خواب میخ

دیدن میخ درخواب، دلیل برادر است. اگر بیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند. اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی پیوندد.
ابراهیم کرمانی گوید: دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به، دلیل که با منافقی دوستی کند. اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود. اگر میخ از استخوان بیند، دلیل قوت بود. اگر بیندمیخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد. اگر بیند میخ بر زمین زد، دلیل که از کسب خود توانگر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن.

لوک اویتنهاو می گوید :

میخ چوبی : برنامه سودمند

میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

تعبیر خواب میخک

● تعبیر دیدن یا داشتن میخک غم و اندوه می‌باشد (در بعضی از موارد نیز تعبیر آن دشمنی یا بیماری و یا ضرر و زیان گفته شده است).
● تعبیر خوردن میخک (اگر برای درمان نباشد) ضرر و زیان می‌باشد (در برخی از موارد نیز غم و اندوه و یا بیماری گفته شده است).
● ولی اگر ببینی میخک را برای درمان بیماری خورده‌ای و بهبود پیدا کرده‌ای، تعبیرش سود و خیر و منفعت و خوبی و تندرستی می‌باشد، ولی اگر بهبود پیدا نکردی، تعبیرش ضرر و زیان و یا بیماری است.
● تعبیر دور ریختن و دور کردن میخک خلاصی و رهائی از چیزهای بدی که در ابتدا به آن اشاره شد، یعنی رهائی از غم و اندوه و دشمنی و….
(تقریباً تمامی گیاهان داروئی که در اینجا به تعبیر آنها پرداخته شده و موارد بالا از روی تعبیر آن‌ها برداشت شده دارای طعم تلخ و بدی هستند، بنابراین شاید بتوان موارد بالا را در مورد سایر گیاهان داروئی تلخ و بدمزه نیز در نظر گرفت.)
تعبیر خواب میخ و میخک
3.7 (74.29%) 7 vote[s]

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *