خانه💥 / دسته اصلی / عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)+جزئیات کامل و عکس

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)+جزئیات کامل و عکس

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)+جزئیات کامل و عکس

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)+جزئیات کامل و عکس صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.در اینبخش و بـه مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام رضا «ع»، هشتمین ستاره نورانی شیعیان، عکس نوشته و تصاویر پروفایل زیبایی با موضوع امام رضا را جمع آوری کرده ایم، همچنین امروز متن ها و پیام هایی را هم درباره سال روز شهادت این پیشوای عزیز مرور میکنیم، در انتهای این مطلب چند داستان و روایت زیبا و آموزنده از امام رضا «ع» را آورده ایم کـه خواندن شان خالی از لطف نیست.

عکس و پیام برای شهادت امام رضا (ع)

**********

ابن ال‌رضا بـه حجره غریـبانه جـان سپرد

او شـمع جمـع بودو چـو پروانه جـان ســپرد

مسـموم شـد زِ سم جـگر سـوز ام فضـل

از روی شـوق در رَهِ جانـانـه جـان سپـرد

تصاویر و اس ام اس شهادت امام رضا

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

شعر کوتاه برای امام رضا (ع) + عکس

هربـار کـه مـن یـاد رضـــا می افتـم

انـگار در آغـوش خـدا می‌افتـم

از داغ فـراق گنبـد و گل‌دسته

از خـواب و خـوراک و از غـذا می افتم

در حــین زیـارت رضـا شاه کرم

مـن یـاد حـسیـــن و کــربلا می افتم

جملاتی در وصف امام رضا+ داستان درباه امام رضا (ع)

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس های مناسبتی برای امام رضا

هرچنـد حـال و روز زمـین و زمـان بد اسـت

یک تـکه از بهـشت در آغـوش مشـهد اسـت

حتّی اگـر بـه آخـر خط هـم رسیده‌ای

آنجا برای عشـق شـروعی مجدد اسـت

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

دل نوشته های زیبا در وصف امام رضا

پادشاه جـهانی و خـراسـان درگـاه

جبـریل بـود کمیـن گـدایت ای شاه

انگـشت بـه لـب فلـک بـگوید هرگاه

لا حـول و لا قـوت الا بـه الله

عکس و نوشته برای امام رضا

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

متن و اشعار زیبا در وصف امام رضا (ع)

زوار تـو را زائر حـج مـی‌بینیم

در طـوف حـرم کور و فـلج میبینیم

صـد حـج قبـول رابه یـک دور زدن

در مـرقد ثامن‌الحجج میبینیم

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

جمله های زیبا در وصف امام رضا

با شـوق زیـارت تـو راهـی شده‌ام

درحـوض عـطوفت تومـاهی شده ام

ناواردم امّا روی این گنـبد زرد

شـادم کـه منـم کفترچاهی شــده ام

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس گنبد حرم امام رضا «ع»

خوشـا بحال هر آنکس کـه مبتـلای رضـاست

تمـام دار و ندار مـن از دعـای رضــاست

صفای صَحنِ و حـیاط و رواق را عشـق اسـت

کنـار پنجره فولاد،کربـلای رضــاست

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

کارت پستال برای شهادت امام رضا «ع»

باید غبار صَحنی تـو را توتیـا کنند

آنان کـه خِاک رابه نـظر کیمیا کنند

هوهـوی باد نیـست کـه پیـچیده در رواق

خیـل مـلائک اند، « رضـا یا رضـا » کنند

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

اس ام اس و عکس های جمله دار برای شهادت امام رضا

ای کاش حـرم بـودم و مـهمـان تـو بـودم

مهمـان تـو و سفرۀ احـسان تـو بودم

یک عمـر گذشـت و سر و سـامان نگـرفتم

ای کاش فقط بی‌سر و سـامان تـو بودم

تا چـشم گشودم بـه دلـم مهر تـو افـتاد

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

تصاویر پروفایل امام رضا همراه با اشعار زیبا

در صَحنِ رضا، رضــا رضـا مـی‌گویم

از درد دل وعشق و شفا می گویم

گفتـم کـه بـه آقـا برسان حاجـت دل

از یک سـفر معنوی کرببـلا می گویم

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس پروفایل برای امام رضا «ع»

خوشبـحالت پسری مانده برایـت، مولا

قوت بال‌وپری مانده بـرایـت، مـولا

خوشبحالِ پسرت، هسـت سـرت در بر او

خوش‌بحالت کـه سری مانده بـرایت مولا

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس نوشته های برای غمگین برای امام رضا

حجره بسـته اسـت بـرادر چـه سـرت می آید

چـه کـسی بربـدن محتـضرت مـی‌آید

خواهـرت نیسـت اگر، مانـده برایـت پسری

شـکر حـق، لحظۀ آخر پسرت می آید

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

متن های تصویری برای شهادت امام رضا «ع»

از نفس‌هـای تـو اندوه و غـمت مــیریزد

هـر قـدم، عـمر تـو پای قدمـت می‌ریزد

هـی‌نفس، سـرفه، نفـس، سـرفه، نفـس

وای چـقدر پاره پاره جـگر از بازدمـت میریزد

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس های مذهبی و کارت پستال شهادت امام رضا

این عبـایی کـه کشـیدی بـه سـرت یعنـی چـه

این قد خـم شـده و مختـصرت یعنــی چـه

کـاخ مـأمـون چـه بـه روز دل تـو آورده

روی لـب، لخـتۀ خـون جـگرت یعنــی چـه

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

تصاویر مذهبی برای شهادت امام رضا «ع»

یـک دلم رو بسـوی قبلۀ هشـتم دارد

یـک دلـم میـل حریـم حـرم قـم دارد

خواستـم روضـه بـخوانم زِبرادر دل گفـت

خواهـرش وقـت عزا حـق تقـدم دارد

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

متن و اس ام اس های کوتاه برای شهادت امام رضا

غـیر از تـو زِدل، مـهر همــه را کنـدم

آهـوی تـوام کـه بستـه‌ای دربنـدم

رد می شـوم از شـلوغـی و مـی‌آیم

بر پنجرهات دخـیل دل می‌بـندم

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

داستان های زیبا و آموزنده از امام رضا

از توچه بعـید اسـت مـرا رد بـکنی

با این هـمه خوبـی بـه دلـم بـد بکنی

ای هشـت مقـدس میشود از لـطفت

تـک نمرۀ مـردود مــرا صـد بـکنی

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس نوشته شهادت امام رضا

خواهـم کـه دل‌مرا پر از نور کنی

نه این کـه مرا زِخانه‌ات دور کنی

مـن آمـده‌ام کرب‌وبلا می‌خواهم

آیا چـه شود کار مرا جور کنی ؟

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

متن برای شهادت امام رضا

چشم تـو مـرا روز ازل عـاشق کرد

بر نوکری خـانۀ تـو لایـق کرد

دیـدم کـه کسی کنـج حـرم با گـریه

آن قدر رضـا گفـت کـه آخـر دق کرد

داستان ، عکس، شعر، اس ام اس های زیبا برای امام رضا

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

پیام شهادت امام رضا

آمدی در خاکِ ایران، خاکِ ایران سبز شد

از جنوب کشور مـن تا خراسان سبز شد

رد پایـت شد مسیر رودهـای بی‌قرار

هرکجا کـه آمدی حتّی بیابـان سبز شد

پایان متن و شعرهای کوتاه درباره امام رضا

در ادامه داستان های زیبا و جالب درباره امام رضا (ع)

گنجشک خودش را انداخت روی عبای امام . جیغ می زد و نوکش را تند تند بـه هم می زد . امام رو کردند بـه مـن عجله کن این چوب را بگیر برو زیر سقف ایوان مار را بکش. چوب را برداشتم و دویدم . جوجه هـای گنجشک مانده بودند توی لانه و مار داشت حمله می کرد بهشان .مار را کشتم و برگشتم با خودم می گفتم امام و حجت خدا باید هم با زبان همه موجودات آشنا باشد.

داستان ۱: کوهستان بود امام پیاده شدند از اسب، سیصد نفر هم همراهشان . عابد از غارش امد بیرون . امام را دید ، رفت بـه استقبال آقا جان ! چند سال اسـت برای دیدنتان لحظه شماری می‌کنم میشود کلبه کوچکم رابه قدومتان روشن کنید؟ امام اشاره کردند . همه وارد غار شدند.

عکس و داستان در مورد امام رضا (ع)

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

اس ام اس شهادت امام رضا

عابد مبهوت شده بود . سیصد نفر در غار کوچکش جا شده بودند . چیزی برای پذیرایی نداشت ، امام ، مهربان نگاهش کرد: هر چـه داری بیاور. سه قرص نان و کوزه ای عسل گذاشت جلوی امام . امام عبایش را کشید رویش ، دعا خواند . بعد از زیر عبا بـه همه نان و عسل داد. همه کـه رفتند، نان و عسل عابد هنوز آنجا بود.

داستان ۲: بـه امام جواد«ع» گفتم:بعضی ها میگویند مامون به پدرت لقب رضا داد، وقتی بـه ولایت عهدی راضی شد.

گفت :دروغ می‌گویند . پدرم را خداوند رضا نامید چون ، خداوند وی را پسندید و اهل آسمان، رسول خدا و ائمه در زمین از او خوشنود بودند.

گفتم : مگر بقیه پدرانتان پسندیده ی خدا و ائمه نبودند؟

گفت :چرا؟

گفتم :پس چـه طور فقط او رضا شد؟

گفت: چون دشمنانش هم وی را پسندیدند و فقط پدرم بود که جمع دوست و دشمن از او راضی بودند.

داستان ۳: رفته بودم دیدن امام، محاسن شان را رنگ کرده بودند، مشکی شده بودو زیبا! گفتم: مبارک باشد. فرمود: همیشه تمیز و آراسته باش مخصوصا برای همسرت. تـو دلت می‌خواهد وقتی می روی خانه همسرت را ناآراسته ببینی؟ گفت: نه یابن رسول ا…! علی بن موسی فرمود: او هم از تو چنین انتظاری دارد. اینکار علاوه بر پاداش نزد خدا باعث پاکدامنی خانواده می‌شود.

داستان ۴: از مدینه تا خراسان شتربان امام بود. مردی از روستاهای اصفهان. سنی مذهب. به خراسان کـه رسیدند امام کرایه شان را داد.رو کرد بـه امام: پسر پیامبر دست خطی بدهید برا ی تبرک با خودم ببرم اصفهان .” امام برایش نوشتند دوست آل‌محمد باش ،هر چند خطاکار باشی. دوستان و شیعیان مـا را دوست بدار هر چند انها هم خطا کار باشند.

داستان ۵: راهزنان بـه خیال این کـه تاجری ثروتمند اسـت و جای پولهایش را نشان نمی‌دهد ، گرفتندش و تا توانستند شکنجه اش دادند.دهانش را پر از برف کرده بودند ساعتها. یکی شان دلش بـه رحم آمده بودو فراری اش داده بود. او هم فرار کرده بود از دستشان. اما دیگر نمی توانست حرف بزند. رسید خراسان. شنید امام در نیشابورند. از خستگی خوابس برد. توی خواب صدایی شنید: برو پیش امام ، دوایت را می‌داند.

داستان های زیبا درباره امام رضا

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس شهادت امام رضا

بعد هم امام را دید کـه گفتند زیره و سعتر و نمک را بکوب و بگذار روی زبانت ، خوب میشود. از خواب کـه بیدار شد ، اهمیتی نداد. راه افتاد به سمت خانه‌اش در نیشابور، مردم می‌گفتند امام وارد رباط سعد شده، رفت پیش امام برای شکوه از مشکلش . امام گفت بـه انچه گفته بودمت ، عمل کن . گفت چه ؟ گفتند: یادت رفته ، عالم خواب . زیره ، سعتر و نمک.

داستان ۶: مأمون دست برد پند دانه انگور خورد. تحکم کرد.

= بخور دیگر!

امام حبه ی اول را کند

گذاشت در دهان مبارک

حبه ی دوم، حبه ی سوم

جگرش سوخت. خوشه افتاد پایین

ردا را کشید روی سر ،بلند شد.

مامون گفت پسر عمو کجا می‌روی؟

= بـه جاییکه تـو مرا فرستادی

داستان ۷: مأمون گفته بود امام را پشت سر هارون خاک کنند. کلنگ زمین را نشکافت . اباصلت می‌گفت:امام روزی خاک چهارگوشه را بویید ، گفت :این گوشه مدفن مـن اسـت، اگر همه ی کلنگ هـای خراسان را بیاورند، سه طرف دیگر شکافته نخواهد شد. وادار شدند امام را جلوی هارون دفن کنند. قبر امام قبله ی هارون شده بود.

داستان ۸: کجایی مرد خراسانی؟ صدایش از پشت در می آمد. دستش را از لای در آورد بیرون . یک کیسۀ پر از طلا . ـ این ها را بگیر و برو ، نمی خواهم ببینمت . گرفت و رفت . پرسیدند :خطایی کرده بود؟ گفت :نه،اگر مرا می دید خجالت می کشید.

عکسهای حرم امام رضا با گنبدهای طلایی

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان هـای زیبا از امام رضا (ع)

داستان ۹: یاسر تعریف می کرد، عرصه بر امام چنان تنگ شده بود که هر جمعه ، از مسجد جامع که بر می گشت ، با همان غبار غرق راه ، دستها را می برد بالا:خدایا اگر فرج و گشایشم در مرگ مـن اسـت ، در مرگم تعجیل کن.یاد علی می افتادیم و چاه و نخلستان . آخرش هم بـه خدای علی رستگار شد.

نوشته عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

عکس و اس ام اس شهادت امام رضا + داستان های زیبا از امام رضا (ع)+جزئیات کامل و عکس
Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *