خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی در خواب + جزئیات کامل و عکس

تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی در خواب + جزئیات کامل و عکس

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی در خواب + جزئیات کامل و عکس صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.

تعبیر خواب آب و هوای طوفانی و و باد شدید تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب باد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید.

محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول ان؛ از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد.

باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم آسان و آسایش. گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود میآورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد.

گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن رابه جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند.

این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت.

باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید ودر خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت ان را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.

مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در ان ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد.

باد صبا، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت آسان و سلامت می رساند. چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری بشما می رسد.

اگر از ان صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش بشما می دهند.

در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همان‌ گونه به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد.

روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از ان می گریزید و به ان پشت می کنید.

باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.

تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی در خواب

تعبیر خواب طوفان

تعبیر خواب طوفان از آنلی بیتون

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبه‌رو شدن با حوادث تلخ است.

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه میروید، نشانه ان است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار ان بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می‌بارد، علامت ان است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت.

دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

اگر خواب ببینید که گرفتار طوفان شده‌‏اید، بیانگر ان است که خطرى شما را تهدید می‌کند.

آب و هوای طوفانی نشانه اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود.

تعبیر خواب طوفان در کتاب سرزمین رویاها :

آب و هوای طوفانی: دشمنان به‌ دنبال شکست شما هستند.

تعبیر خواب طوفان از معبران غربی

از دیدگاه تعبیر گران امروزی و غربی دیدن باران شدید و یا هوای طوفانی بیانگر افسردگی و ناراحتی بیننده خواب است.

برای پیدا کردن تعبیر دقیق اینگونه خواب‌ها بایستی بتوانیم احساسی که در هنگام طوفان به ما دست داده را درک کنیم. همچنین بایستی توجه کنیم که خود ما درون طوفان بوده‌ایم یا بطور مثال از کنار پنجره به تماشای ان پرداخته‌ایم.

دیدن یک طوفان بسیار سهمگین در خواب به همراه بادهای سنگین و باران زیاد میتواند نشانه تعداد زیادی از پدیده‌ها در زندگی بیداری باشد.سرکوب کردن عصبانیت، بروز دادن خشم، آشفتگی‌ها و یا درگیری و تضاد در بیداری خود رابه صورت طوفانی شدید در خواب نشان میدهند.

در جایی دیگر معبرین دیدن طوفان رابه مبارزه‌ای که بزودی اتفاق می‌افتد نسبت داده‌اند. حتی میتوان طوفان رابه از دست دادن و یا رخ دادن فاجعه‌ای در زندگی بیداری نیز تعبیر کرد.

تمامی تعابیر دیدن طوفان در خواب منفی نبوده و تفاسیر مثبتی نیز برای ان بیان شده است طوفان در خواب می تواند سمبل افزایش روحانیت و هشداری برای تغییر حرکت رو به جلو باشد.

تعبیر دیدن طوفان در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چیزهایی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از معرض جلوه میکنند در خواب‌هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و طبیعت ظاهر می گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سیل، صاعقه، طوفان، گردباد و غیره. شخصیت‌هایی که دور از معرض ما بنظر می آیند به صورت غول، دیوار و از این قبیل شکل میگیرند و حوادثی که و قوعشان بیرون از دایره قدرت و حیطه گمان و قیاس ما است و به شکل آیات طبیعی تجلی می‌نمایند.

تعبیر خواب طوفان از ابن سیرین

اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در ان دیار مرگ مفاجات پدید آید.

Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *