خانه💥 / تعبیر خواب / همه چیز در مورد تعبیر خواب روسری آبی قرمز زرد سبز سیاه سفید

همه چیز در مورد تعبیر خواب روسری آبی قرمز زرد سبز سیاه سفید

تعبیر خواب روسری

همه چیز در مورد تعبیر خواب روسری آبی قرمز زرد سبز سیاه سفید در دسته تعبیر خواب سایت علم سرا

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری , روسری بر سر داشتن

خواب روسری یکی از خواب های رایجی است که اکثر مردم میبینند ♠.اگر شما هم روسری در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب روسری می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب” href=”https://elmsara.com/category/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/” target=”_blank” rel=”noopener”>تعبیرخواب روسری را مطالعه نمایید و متوجه شوید روسری چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مقنعه و روسری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر ۴ چیز است

زن-کنیزک-خادم-سود بردن از زنان

تعبیر خواب روسری از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب روسری گرانبها شهرت و موفقیت در آینده است

تعبیر خواب دیدن روسری کهنه از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب روسری از دید مولف

تعبیر خواب دیدن مقنعه و روسری برای زن مرد است و برای مرد زن است

تعبیر خواب افتادن روسری از سر زن از دست دادن شوهر است

تعبیر خواب روسری از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند

تعبیر خواب روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است

تعبیر خواب روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است

تعبیر خواب روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است

تعبیر خواب روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است

تعبیر خواب روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است

تعبیر خواب روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است

تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است

تعبیر خواب مقنعه و روسری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

اگر خواب روسری بر سر دیده ای تعبیر آن بر ۴ چیز است :زن-کنیزک-خادم-سود بردن از زنان

تعبیر خواب روسری از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند

تعبیر خواب روسری از دید آنلی بیتون

اگر در خواب روسری و شال دیده ای نشان آن شهرت و موفقیت در آینده است.اگر خواب روسری کهنه دیده ای تعبیرش از دست دادن ثروت است.

تعبیر خواب روسری از دید مولف

تعبیر خواب دیدن مقنعه و روسری برای زن مرد است و برای مرد زن استاگر خواب مقنعه و روسری دیده اید تعبیر آن برای زن مرد است و برای مرد زن است.اگر در خواب دیدی که روسریت افتاده است نشان از دست دادن همسر است.

نعبیر خواب روسری با رنگ های مختلف

تعبیر خواب روسری با رنگ های مختلف از دید ابراهیم کرمانی

اگر در خواب روسری سبز دیده اید به معنای داشتن مرد دین دار است.

اگر در خواب روسری سفید بر سر داشتی به معنای مرد مومن است.

اگر در خواب روسری قرمز دیدی نشان از داشتن شوهر شاد است.

گر در خواب روسری مشکی بر سر داشتی تعبیر از مرد اندوهگین دارد.

اگر در خواب روسری کبود داشتی به معنای مصیبت است.

اگر در خواب روسری زرد داشتی به معنای بیماری شوهر است.

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری , روسری بر سر داشتن

روسری نیز مانند چادر برای زنان نشانه عفاف، بخت و عزت بیننده خواب است. دیدن چارقد در خواب برای مردان، بی ارزشی و سبک شدن در اجتماع و اهانت تاویل شده است. اگر زنی ببیند چارقد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده برایش ناراحتی به وجود می آید. اگر ببینید کسی چارقد شما را به زور گرفت، مورد اهانت قرار می گیرید و پاره کردن چارقد، بی احترامی به آبروی اوست.

تعبیر خواب روسری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روسری و چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد. مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری به سر کرده است.

تعبیر خواب روسری و چارقد کثیف و کهنه

مطیعی تهرانی: چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می‌شود و اندوهی برای او می‌رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می‌شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می‌آید که به اختلاف سلیقه منوط است. اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می‌گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می‌آورد و لطمه شدید می زند.

تعبیر خواب روسری و شال (معبرین غربی)

معبرین غربی:
دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.
روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.
اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.
اگر شما در خواب روسری به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می‌دهید.

اگر دختری خواب ببیند روسری بر سر می‌کند، علامت آن است که می‌کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی‌اش باز دارد.

دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می‌شوید.

معبرین غربی:

دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.

روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.

اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.

اگر شما در خواب روسری به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می‌دهید.

اگر دختری خواب ببیند روسری بر سر می‌کند، علامت آن است که می‌کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی‌اش باز دارد.

دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می‌شوید.

تعبیر خواب روسری

همه چیز در مورد تعبیر خواب روسری آبی قرمز زرد سبز سیاه سفید
4.8 (96.04%) 101 vote[s]

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

تعبیر خواب بچه نوزاد دوقلو پسر به دنیا آوردن + بچه فیل و پلنگ و شتر و خرس و میمون و سگ

تعبیر خواب بچه   در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم درباره تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *